Váš elektrobicykel ponúka čistý pôžitok. V spoločnosti GIANT sme hrdí na to, že vám môžeme ponúknuť tie najlepšie bicykle na dochádzanie do práce, šport alebo objavovanie prírody. Naše produkty sú vyrábané a testované pre najnáročnejšie prostredie a podmienky. Tento štandard kvality je zaručený, pokiaľ je elektrobicykel používaný tak, ako sme ho navrhli. Pokiaľ sa s našimi elektrobicyklami manipuluje pre dosiahnutie vyššej rýchlosti, než je určené, môže byť tento štandard kvality ohrozený a my nemôžeme zaručiť správnu funkčnosť elektrobicyklov. Treba povedať, že manipulácia s výrobkom určeným na používanie na verejných komunikáciách spôsobuje bezpečnostné problémy. Nielen pre jazdcov, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Zásahy do elektrobicyklov sú nebezpečné a riskantné

Ako výrobca bicyklov máme zákonnú povinnosť zabrániť manipulácii s našimi výrobkami, ale v spoločnosti GIANT chceme ísť ešte o krok ďalej. Záleží nám na bezpečnosti našich zákazníkov. Preto náš systém detekuje, keď je s elektrobicyklom manipulované. V dôsledku toho sa elektrobicykel prepne do bezpečnostného režimu. Nielen z právnych dôvodov, ale aj preto, že nám záleží na vašej bezpečnosti.

Čo presne znamená manipulácia s elektrobicyklami?

Na trhu s „tuningom“ elektrobicyklov dnes existuje niekoľko spôsobov, ako sa dá s elektrobicyklom manipulovať. Zariadenia, ako sú tuningové kľúče alebo čipový tuning, umožňujú rýchly spôsob, ako zmeniť maximálnu rýchlosť elektrobicykla. Použitie takto upraveného elektrobicykla na verejných komunikáciách je nielen v rozpore so zákonom, ale tiež to môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie motora a elektronických komponentov vášho elektrobicykla.

Strata záruky

Naše elektrobicykle navrhujeme a vyrábame s ohľadom na dokonalý výkon a odolnosť. Samozrejme ale nemôžeme zaručiť správnu funkčnosť bicykla a jeho komponentov po zásahu. Preto teda akýkoľvek zásah automaticky ruší záruku na všetky elektrobicykle a komponenty značiek GIANT, Liv a Momentum.

Chceme, aby ste jazdili bezpečne

Ak váš elektrobicykel prekročí maximálnu povolenú rýchlosť, pri ktorej motor pomáha pri šliapaní (čo je podľa platnej európskej legislatívy 25 km/h), stáva sa z neho motorové vozidlo a musí spĺňať predpisy pre prevádzku na verejných komunikáciách. Ak sa stanete účastníkom nehody s manipulovaným elektrobicyklom, môže to viesť k značnej zodpovednosti, výdavkom na náhradu škody a dokonca k trestnému stíhaniu, nehovoriac o riziku nehody s vážnymi zdravotnými následkami.

Spoločnosť GIANT dlhodobo aktívne spolupracuje s cyklistickým priemyslom, cyklistickými asociáciami a úradmi v boji proti manipulácii s elektrobicyklami a zároveň zvyšuje povedomie o rizikách a dôsledkoch s tým spojených. Zúčastnení partneri sa zaviazali k tomu, že budú prispievať k presadzovaniu predpisov proti manipulácii, neustále zlepšovať existujúce normy a zvyšovať povedomie verejnosti o rizikách spojených s manipuláciou.

Usmernenia formulované v norme EN 15194:2017 stanovujú jednotnú európsku normu pre bicykle s elektrickým pohonom, ktoré sú v EÚ označované ako EPAC – Electrically Power Assisted Cycles. Táto norma sa vzťahuje na všetky príslušné komponenty. Nákup elektrobicykla v súlade s normou EN 15194:2017 dáva kupujúcim istotu, že elektrická pohonná jednotka a ostatné komponenty spĺňajú predpísané základné požiadavky a fungujú harmonicky. Okrem toho norma EN 15194:2017 predpisuje zavedenie účinných opatrení na odvrátenie alebo zmiernenie pravdepodobnej manipulácie, vrátane úpravy rýchlosti.

GIANT ekosystém

Systémy elektrobicyklov GIANT, Liv a Momentum sú vybavené softvérom, ktorý dokáže odhaliť neoprávnenú manipuláciu na základe výpočtov vykonaných niekoľkými senzormi. Ak je manipulácia zistená, zobrazí sa chybový kód označujúci manipuláciu a motor prejde do bezpečnostného režimu. Pôvodné továrenské nastavenie môže obnoviť iba spoločnosť GIANT, a to na náklady spotrebiteľa. Robíme to preto, aby sme ochránili systém GIANT, ktorý funguje na našich elektrobicykloch. Pokiaľ nie sme schopní tento systém ochrániť, nie je možné zaručiť životnosť, funkčnosť a bezpečnosť bicykla.

Účel vášho elektrobicykla

V konečnom dôsledku ide o to, aby ste vaše elektrobicykel používali tak, ako bolo navrhnuté a vyrobené. V spoločnosti GIANT Group navrhujeme a vyrábame naše výrobky tým najlepším možným spôsobom. Vďaka týmto vysokým štandardom vznikajú bicykle, ktoré sú zábavné a užívateľsky príjemné. Robíme to s ohľadom na našich jazdcov. Zásahy do našich elektrobicyklov jednoducho nie sú nutné, pretože už bez zásahov dostávate tú najlepšiu verziu našich elektrobicyklov. Robiť niečo navyše je jednoducho nebezpečné.