Poznaj ofertę specjalną - teraz także w ratach 0%  Dowiedz się więcej

POZNAJ DOSTĘPNE FORMY FINANSOWANIA NA FIRMĘ:

LEASING OPERACYJNY

Jest to najpopularniejszy i najczęściej spotykany rodzaj leasingu. Charakteryzuje się prostotą księgowania i możliwością wprowadzenia środka trwałego w koszty firmy. Na wszystkie opłaty leasingowe (tj. wstępną, opłaty miesięczne oraz wykup) wystawiamy faktury VAT, które stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodu. Po zakończeniu umowy, która trwa najczęściej od 24 do 48 miesięcy, przedmiot staje się Twoją własnością (po zapłaceniu wartości wykupu). Okres leasingu oraz wysokość wykupu uzależnione są od regulacji prawno-podatkowych.

POŻYCZKA LEASINGOWA

Konstrukcja umowy jest bardzo zbliżona do kredytu konsumenckiego. Faktura zakupu wystawiana jest na Twoją firmę i stanowi jednorazowy koszt uzyskania przychodu. Kosztem również są odsetki z comiesięcznych rat i amortyzacja. Na podstawie faktury wystawionej przez dostawcę, dokonywana jest płatność za zakupy. Udzielenie pożyczki leasingowej możliwe jest na dowolny okres od 3 do 18 miesięcy. W każdym momencie możesz dokonać wcześniejszej spłaty finansowania.

rower w leasingu

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z FINANSOWANIA LEASINGIEM:

 • Najważniejszą zaletą leasingu są korzyści podatkowe (zmniejszenie podstawy opodatkowania). Wszystkie opłaty związane z leasingiem wrzucasz w koszty firmy (opłata początkowa, miesięczne raty, wykup).
 • Szybki i łatwy proces uzyskania finansowania.
 • Uproszczona procedura badania zdolności do spłaty: możesz dostać leasing już od 1 dnia działalności.
 • Nie wydajesz gotówki jednorazowo, wolne środki możesz przeznaczyć na inny cel.
 • Brak konieczności uciążliwej amortyzacji, jest ona po stronie leasingodawcy (LeaseLink).
 • Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie i nie powiększa zadłużenia firmy.
 • W przypadku pożyczki leasingowej cała faktura zakupowa jest dla Ciebie jednorazowym kosztem.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Zdecydowana większość danych wypełnia się automatycznie. System jest zintegrowany ze wszelkimi bazami urzędowymi, dzięki temu zarówno w przypadku indywidualnych działalności gospodarczych, jak i wszelkiego rodzaju spółek podajesz tylko:

 • NIP firmy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego.

Opłata weryfikacyjna 1zł dokonywana jest szybkim przelewem (pay-by-link) bądź tradycyjnym (wymagane potwierdzenie pdf) w celu potwierdzenia tożsamości osoby reprezentującej firmę. W przypadku spółek musi zostać wykonana z rachunku prywatnego Reprezentanta, przy jednoosobowych działalnościach rachunek prywatny bądź firmowy.

Poprzez opłatę weryfikacyjną aplikacja LeaseLink wyklucza fakt podszywania się osób trzecich pod reprezentanta firmy. Opłata ta jest również potwierdzeniem wyrażenia zgód na weryfikację w dostępnych bazach informacji kredytowej, na podstawie których podejmowana jest decyzja o przyznaniu finansowania. Opłata weryfikacyjna jest bezzwrotna.

Wykup oznacza ostatnią część należności na rzecz finansującego i tym samym gwarantuje przeniesie prawa własności przedmiotu na Klienta. Opłata ta jest wnoszona po spłaceniu rat leasingowych i jest obowiązkowa. Dotyczy tylko leasingu operacyjnego.

Wcześniejsza spłata leasingu jest możliwa przy zachowaniu minimalnego okresu finansowania, dedykowanego danemu przedmiotowi leasingu. Nie zachowując tych okresów, należy przedstawić wycenę rzeczoznawcy i zakończenie umowy następuje po wartości rynkowej sprzętu. Tę kwestię reguluje kodeks cywilny, art. 709.

Nie dotyczy pożyczki leasingowej – przy tej usłudze można w dowolnym momencie zakończyć umowę.

Brak możliwości odstąpienia/rezygnacji z zawartej umowy leasingu/pożyczki. Klient przed dokonaniem opłaty wstępnej OBOWIĄZKOWO musi otrzymać umowę oraz zapoznać się z jej treścią. Po dokonaniu opłaty wstępnej, Klient nie ma możliwości odstąpienia/rezygnacji z umowy leasingu/pożyczki leasingowej. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia Klientów indywidualnie rozpatrywane są przez LeaseLink.

Każdy Klient weryfikowany jest indywidualnie, może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów finansowych. W zależności od formy opodatkowania wyróżniamy:

Dla Klienta, czynnego płatnika VAT:

 • pliki JPK VAT (w formacie xml) z okresu 6 ostatnich miesięcy,
 • wyciąg z rachunku, z którego dokonywane są płatności ZUS/US za analogiczny okres.

Dla Klienta, który nie jest płatnikiem VAT:

 • sumy KPiR lub ewidencji przychodów za ostatnie 12 miesięcy (w zależności od formy prowadzonej księgowości),
 • potwierdzeń przelewów do ZUS/US z okresu 6 ostatnich miesięcy.

 Dla pełnej księgowości:

 • bilans oraz RZiS za ostatni rok podatkowy oraz ostatni kwartał (tutaj jest płynnie, w zależności od tego czy mamy dokumenty w KRS czy nie i który jest kwartał).
 • potwierdzeń przelewów do ZUS/US z okresu 6 ostatnich miesięcy.

leaselink