Registreer nu jouw Giant fiets voor levenslange garantie  Registreer nu!

Belangrijke veiligheidswaarschuwing Delivery E+ fietsen

Datum: 06-06-2024

Als opvolging op onderstaande berichtgeving heeft Giant zijn dealers instructies gegeven en verzoeken wij (eind)gebruikers van Delivery E+ fietsen contact op te nemen met hun Giant dealer om de fiets te laten inspecteren.

Datum: 31-05-2024

Onlangs is Giant op de hoogte gebracht van een beperkt aantal klachten over de voorvork van sommige Delivery E+ fietsen.

Sommige klachten lijken erop te wijzen dat de voorvork van de Delivery E+ fietsen het kan begeven onder zware belasting of intensief gebruik, wat mogelijk tot letsel kan leiden. De voorvork is echter wel getest en gecertificeerd volgens de geldende veiligheidsnormeringen.

Giant onderzoekt de klachten met de grootste spoed. Voor nu hebben wij de verkoop van dit product tijdelijk stopgezet en vragen wij u, indien u in het bezit bent van dit product, om het gebruik van de Delivery E+ fietsen tijdelijk op te schorten tot nader bericht.

Giant wil graag benadrukken dat wij uw veiligheid zeer serieus nemen. Op dit moment streeft Giant ernaar om u op zeer korte termijn meer informatie te geven. Wij beseffen dat deze situatie praktische ongemakken kan veroorzaken. Giant werkt daarom hard aan een korte- en langetermijnoplossing om dit probleem aan te pakken. Bent u in het bezit van dit product neem dan contact op met het verkooppunt waar u dit product hebt aangeschaft.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via + 31 850 138 261

Important safety warning Delivery E+ bike

Date: 06-06-2024

In response to the message below, Giant has provided instructions to its dealers and we ask (end)users of Delivery E+ bicycles to contact their Giant dealer to have the bicycle inspected.

Date: 31-05-2024

We recently became aware of a small number of complaints from clients about the front fork of some Delivery E+ bikes that are in the market.

Some of the complaints seem to suggest that the front fork of the Delivery E+ bikes, which have been tested and certified according the applicable safety standards, might fail under heavy load or extensive usage, possibly leading to injury.

We are investigating the complaints with the utmost urgency. For the time being, we have stopped selling this product and we are asking owners/users of this product to temporarily suspend using the Delivery E+ bikes until further notice.

We wish to emphasize that we take your safety very seriously. At this moment, we are striving to inform customers in more detail on a very short notice. We realize that this issue may cause practical inconveniences. We are working hard to provide a short- and long-term solution to address this issue. In case you own this product we ask you to contact the reseller where you bought this product.

If you have any queries, please do not hesitate to contact us on + 31 850 138 261