Covid-19-tiedote  Lue lisää

Sähköpyöräily on puhdasta nautintoa parhaimmillaan. Me Giantilla olemme ylpeitä voidessamme tarjota sinulle ensiluokkaisen kumppanin työmatkoille, urheiluun ja ulkoiluun. Tuotteemme on valmistettu ja testattu vaativimpia ympäristöjä ja olosuhteita silmälläpitäen, mikä takaa sähköpyöriemme korkean laadun, kun niitä käytetään suunnitellulla tavalla. Jos sähköpyörä viritetään suunniteltua nopeammaksi, tämä laatustandardi saattaa vaarantua, emmekä voi taata sähköpyörien oikeaa toimivuutta. Ei sovi myöskään unohtaa, että yleisellä tiellä käytettäväksi suunnitellun tuotteen virittäminen aiheuttaa turvallisuusongelmia, ei pelkästään ajajalle itselleen, vaan myös muille tielläliikkujille.

Sähköpyörän virittäminen on laitonta

Pyörävalmistajana meillä on lakisääteinen velvollisuus estää tuotteidemme laiton käyttö, mutta Giantilla haluamme viedä tämän askeleen pidemmälle. Meille asiakkaidemme turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Tästä syystä järjestelmämme havaitsee, jos sähköpyörää on viritetty, jolloin pyörä siirtyy turvatilaan. Tämän käytännön takana eivät ole ainostaan lakisääteiset syyt, vaan siksi, että välitämme turvallisuudestasi.

Mitä on virittäminen?

Nykyään on olemassa runsaasti ohjeita, joissa erilaisia mekanismeja hyödyntäen pyörän voi säätää kulkemaan maksiminopeutta nopeammin. Tämä ei ole ainoastaan lain vastaista, vaan  voi myös vahingoittaa pyöräsi moottoria ja sähköisiä komponentteja tehden niistä korjauskelvottomia.

Takuun mitätöiminen

Koska pyörämme on suunniteltu ja valmistettu sellaisiksi kuin ne ovat, emme voi taata pyörän ja sen osien asianmukaista toimivuutta virittämisen jälkeen. Siksi kaikenlainen virittäminen mitätöi automaattisesti kaikkien Giant-, Liv- ja Momentum-merkkisten sähköpyörien ja komponenttien takuun.

Haluamme, että matkasi ovat turvallisia

Jos sähköpyöräsi ylittää enimmäisnopeusrajoituksen, muuttuu se moottoroiduksi ajoneuvoksi ja sen on täytettävä yleisillä teillä käyttöä koskevat määräykset. Jos joudut onnettomuuteen, se voi johtaa huomattavaan vastuuseen, kuluihin ja jopa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, puhumattakaan riskistä vahingoittaa itseäsi vakavasti.

Giant on jo pitkään tehnyt yhteistyötä pyöräilyteollisuuden kanssa sähköpyörien virittämisen torjumiseksi. Teemme yhteistyötä valmistajien ja pyöräily-yhdistysten kanssa estääksemme sähköpyörien manipuloinnin ja virittämisen samalla kun lisäämme tietoisuutta virittämisen riskeistä ja seurauksista. Osallistuvat kumppanit ovat sitoutuneet edistämään voimassa olevia virittämisen kieltäviä säännöksiä, parantamaan edelleen olemassa olevia standardeja ja lisäämään yleistä tietoisuutta virittämiseen liittyvistä riskeistä.

Standardissa EN 15194:2017 esitetyt ohjeet muodostavat johdonmukaiset eurooppalaiset kriteerit sähköavusteisille pyörille (EPAC-pyörät), joka kattaa kaikki sisältyvät komponentit. Standardin EN 15194:2017 mukaisen sähköpyörän hankkiminen varmistaa ostajille, että sähkömoottori ja muut osat täyttävät määrätyt perusvaatimukset ja toimivat yhtenäisesti. Lisäksi EN 15194:2017 velvoittaa tehokkaisiin toimenpiteisiin mahdollisen manipuloinnin, kuten nopeuden säätämisen, estämiseksi tai lieventämiseksi.

Giantin ekosysteemi

Giant-, Liv- ja Momentum-sähköpyöräjärjestelmissä on ohjelmisto, joka kykenee havaitsemaan virittämistapaukset useiden antureiden suorittamien laskelmien perusteella. Jos virittämistä havaitaan, ilmestyy näyttöön manipuloinnin ilmaiseva virhekoodi, ja moottori siirtyy turvatilaan. Vain Giant voi palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset, mikä tapahtuu kuluttajan kustannuksella. Teemme tämän suojellaksemme sähköpyörissämme toimivaa Giant-järjestelmää. Jos emme pysty suojaamaan tätä järjestelmää, pyörän kestävyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta ei voida taata.

Pyörän käyttötarkoitus

Loppujen lopuksi kyse on pyörän käyttämisestä tavalla, jota varten se on suunniteltu ja valmistettu. Me Giant Groupilla suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden korkeiden standardien ansiosta olemme luoneet pyöriä, jotka ovat hauskoja ja helppokäyttöisiä. Teemme kaiken tämän ajajiamme ajatellen. Sähköpyöriemme virittäminen ei yksinkertaisesti ole välttämätöntä, koska sinulla on jo paras versio sähköpyöristämme. Mikään ylimääräinen ei yksinkertaisesti ole turvallista.