Registrer din cykel her og få livsvarigt garanti på dit stel (gælder ikke DH stel)  Læs mere

Giant Garantiprogram

Artikel 1

Giant Garantiprogrammet gælder for enhver aftale (inklusive enhver ændring eller tilføjelse til en aftale samt alle juridiske og andre handlinger i forbindelse med forberedelse og implementering af denne aftale, herunder disse betingelser og andre specifikationer og betingelser, der gælder for aftalen) af aktieselskabet Giant Benelux BV, i det følgende benævnt: Giant, og enhver aftale mellem Giant og en modpart, hvor Giant har erklæret disse betingelser gældende, og i det omfang parterne ikke har afviget fra disse betingelser

Giant leverer de tjenester og / eller varer, der skal leveres af dem i overensstemmelse med den rimelige ekspertise og omhu, der måtte forventes af dem.

Giant garanterer eksklusivt til første ejer af rammen, ikke affjedrede forgaffel eller originale dele på enhver ny cykel af Giant- eller Liv-mærket er fri for defekter i materialet og udførelsen i de følgende specifikke perioder:

Livstidsgaranti på:

- Cykelrammen, bortset fra modeller der er beregnet til downhill kørsel.

Ti års garanti på:

- Forgaffel uden affjedring.

Tre års garanti på:

- Rammer til downhill kørsel.

To års garanti på:

- Batterier;

- Andet elektrisk udstyr.

Et års garanti for:

- Maling og klistermærker;

- Alle andre originale dele, inklusive dele til bagdæmpersystemer undtagen dele, affjedringsgafler og dæmpere, der ikke hører til Giant-mærket.

Med forbehold i ovenstående yder Giant ikke nogen garanti for de tjenester og varer, der leveres af tredjepart. Disse varer og tjenester dækkes udelukkende på grundlag af garantibetingelserne for ovennævnte tredjepart. Giant er aldrig forpligtet til at stille en garanti over for den part, der fremsætter et krav mod Giant, der strækker sig ud over, hvad Giant er i stand til at kræve fra den relevante tredjepart i denne forbindelse.

Artikel 2

Denne garanti gælder udelukkende for cykler og rammer forsynet med et serienummer placeret af fabrikken, der købes nyt fra en godkendt Giant forhandler og samlet hos en anerkendt Giant forhandler på købstidspunktet og hvor bevis for køb eller samling er tilgængelig.

Artikel 3

Medmindre andet er bestemt skriftligt af Giant, og med forbehold af, at der indgives en klage til tiden, vil garantien inden for rammerne af Giant-garantiprogrammet eller enhver implicit garanti være begrænset til udskiftning af mangelfulde dele med dele, der har samme eller højere værdi eller en kontant betaling, som Giant beslutter. Der vil dog kunne være forskel i farver, hvis den reklamerede del er udgået af produktion. Levering af denne ydelse betyder, at Giant fuldt ud har overholdt sine forpligtelser, og Giant er ikke forpligtet til at betale nogen yderligere kompensation.

Denne garanti gælder fra datoen for købet af den oprindelige første ejer og kan ikke overføres. Et krav under den garanti, der tidligere er accepteret af Giant, betyder ikke automatisk, at Giant påtager sig ansvar for enhver skade, der er blevet påført.

Artikel 4

Garantien anført ovenfor i dette bilag eller enhver implicit garanti dækker ikke:

- Normalt slid på dele eller forkert indstilling af dæk, kæder, skiver, bremser, kabler og gear, styret, frempinden, sadlen, sadelpinden eller dele til hjulene;

- Cykler, som ikke er vedligeholdt af en godkendt Giant forhandler;

- Ændringer af den originale opbygning;

- Forkert brug, reparation eller vedligeholdelse af cyklen;

- Brug til unormale, kommercielle og / eller konkurrenceaktiviteter eller til andre formål end dem, som cyklen er designet til;

- Skader, der skyldes manglende overholdelse af brugermanualen;

- Skader på maling og klistermærker som et resultat af deltagelse i konkurrencer, hop, downhill aktiviteter og / eller træning til sådanne aktiviteter eller begivenheder, eller som et resultat af at cyklen er udsat for eller kørt på i hårdt vejr eller andre forhold;

- Arbejdsomkostninger forbundet med udskiftning eller udskiftning af dele;

- Skader som følge af forkert indstilling af styret, frempinden, sadlen, saddelpinden, gearsystemet, bremserne og hurtigbespændinger på hjulene eller den manglende udskiftning deraf.

Artikel 5

Med undtagelse af yderligere garantier leveret af Giant i Giant garantiprogrammet eller skriftligt giver Giant ingen anden udtrykkelig eller implicit garanti.

Krav fremsat uden for købslandet kan være underlagt omkostninger og yderligere begrænsninger. Garantiens udtryk og detaljer kan variere pr. rammetype og / eller pr. land.

Giant garantiprogrammet og eventuelle yderligere garantier fra Giant har ikke indflydelse på de lovbestemte rettigheder.

Der henvises iøvrigt til henholdsvis brugermanualen til den pågældende cykel og / eller den godkendte Giant-forhandler for yderligere gældende garantioplysninger for nye cykler og ældre modeller.

Share