Oficiální prohlášení společnosti Giant Group k úpravě elektrokol

Nezákonné úpravy motorů (čipování) řeší všichni významní výrobci motorů v čele se značkami Shimano a Bosch. Obdobná opatření zavádí také Giant/Yamaha.

Vysoce kvalitní jízda
Díky tomu, že originální vybavení nabízí ten největší požitek z jízdy, a také proto, že bezpečnost je pro nás důležitá, ve společnosti Giant Group se zavazujeme k zodpovědné jízdě na kole v souladu se zákony a předpisy. Koneckonců, manipulace s vaším elektrokolem je riskantní záležitost: Používání upravených elektrokol na veřejných komunikacích může vést nejen k technickým problémům, ale také k vážným právním důsledkům.
Z právního hlediska většiny zemí jsou elektrokola s přípomocí do 25 km/h a motorem s trvalým jmenovitým výkonem do 250 W rovnocenná jízdním kolům. Majitelé elektrokol proto nepotřebují dodatečné pojištění, registrační značky ani řidičský průkaz a mohou používat cyklostezky a lesní cesty – to je skutečný bonus! Je v zájmu nás všech, abychom si tento status zachovali, pokud chceme využívat stejných práv a svobod jako ostatní cyklisté. Manipulace s elektrokolem tuto situaci ohrožuje – a to se týká nás všech!

Co přesně znamená „Neoprávněný zásah“?
Pomocí takzvaných „tuningových klíčů“ a také prostřednictvím čipového tuningu je možné zvýšit maximální rychlost elektrokola s využitím podpory poskytované motorem. Z právního hlediska každý, kdo manipuluje s elektrokolem a překročí skutečný limit podpory 25 km/h, již neprovozuje elektrokolo s rovnocenným statusem nemotorového kola, ale jezdí na mopedu a při jízdě po veřejných komunikacích musí dodržovat příslušné předpisy!
Riziko: Riziko spočívá v tom, že tuningové sady a jiné druhy manipulace mohou poškodit pohonný systém i samotné kolo. Pokud v důsledku manipulace dojde k nehodě, může to mít za následek vysoké náklady na odpovědnost a také trestní stíhání. Zásahy znamenají ztrátu záruky!

Manipulace s motory je nezákonná
Jízda po silnicích s upraveným elektrokolem je porušením zákona, o tom není pochyb! Mnoho lidí si neuvědomuje, že používání upravených elektrokol na veřejných komunikacích může vést nejen k technickým problémům, ale také k vážným právním důsledkům. Elektrokola s podporou rychlosti do 25 km/h a jmenovitým trvalým výkonem motoru do 250 W jsou zákonem považována za ekvivalent jízdních kol, a proto nevyžadují pojištění vozidla, registrační značku ani řidičský průkaz. Tuning tento status mění, protože upravené elektrokolo je obecně považováno za moped. Lidé, kteří provozují moped bez řádného pojištění odpovědnosti, registrační značky nebo řidičského průkazu, se mimo jiné vystavují riziku pokuty nebo odnětí svobody a případně i občanskoprávním důsledkům, jako je odpovědnost za škodu na zdraví, pokud dojde k nehodě. Kromě toho také zaniká záruka na všechny elektrické komponenty Giant, Liv a Momentum a další součásti jízdních kol, pokud je s nimi manipulováno.

Dobrovolný závazek cyklistického průmyslu jako postoj proti tuningu
Společnost Giant již několik let úzce spolupracuje s cyklistickým průmyslem, asociacemi a úřady na aktivním boji proti neoprávněné manipulaci s elektrokoly.
Od roku 2021 se boj proti manipulaci zintenzivnil i na evropské úrovni. V rámci iniciativy nazvané „Společnosti proti neoprávněné manipulaci“ se Konfederace evropského cyklistického průmyslu (CONEBI) spolu s mnoha dalšími společnostmi z cyklistického průmyslu včetně skupiny Giant Group zavázala k tomu, aby neoprávněným manipulacím s elektrokoly zabránila a současně upozornila na důležitost této problematiky.
Za tímto účelem se zúčastnění partneři zavázali dodržovat všechny platné předpisy proti manipulacím, průběžně vyhodnocovat a zlepšovat stávající normy a zvyšovat povědomí o nebezpečnosti tuningu elektrokol mezi všemi zainteresovanými stranami.

Ochrana systému Giant/Yamaha
Software systémů elektrokol Giant, Liv a Momentum dokáže pomocí výpočtů výsledků z více senzorů zjistit, zda bylo s kolem manipulováno. Výsledkem je chybový kód na displeji indikující manipulaci a dojde také k přerušení podpory motoru. Giant dokáže obnovit původní tovární nastavení elektrokola, nicméně tento úkon může být zpoplatněn, přičemž veškeré náklady nese spotřebitel.

Norma EN 15194 pro elektrokola
Pravidla stanovená v normě EN 15194:2017 slouží k vytvoření jednotné Evropské normy pro kola s elektrickým pohonem, která jsou v EU označována jako EPAC – Electrically Power Assisted Cycles. Tato norma se vztahuje na všechny příslušné komponenty. Zakoupením elektrokola, které je v souladu s normou EN 15194:2017, má kupující záruku, že elektrická pohonná jednotka a ostatní komponenty splňují minimální požadavky této Evropské normy a že tyto komponenty společně správně fungují. Norma EN 15194:2017 dále stanoví, že musí být zavedena účinná opatření, která zabrání jakékoli pravděpodobné manipulaci (např. vyladění maximální rychlosti) nebo ji kompenzují.

Vaše jízda je lepší bez zásahů
Nezáleží na tom, zda elektrokolo používáte jako dopravní prostředek pro cestu do práce, projížďku po městě či po venkově nebo pro sportovní ježdění. Elektrokola se již dlouho používají téměř ve všech oblastech a našla si mnoho oddaných příznivců ve všech věkových skupinách. Mladí i starší jsou nadšeni touto novou a k životnímu prostředí šetrnou formou mobility a užívají si novou svobodu pohybu, kterou elektrokola nabízejí. Díky vysoce výkonným komponentům od společnosti Giant je jízda na elektrokole skutečně bezstarostným zážitkem. Elektropohon ukončuje dřinu při fyzicky náročných výletech a nabízí pohodlnou podporu, kterou lze nastavit podle individuálních potřeb. Z toho vyplývá, že pro plné vychutnání všech možností, které elektrokola nabízejí, je tuning zcela zbytečný. Naopak: zásahy do kola ničí tu pravou zábavu – ať už při pohodových vyjížďkách nebo při závodech.