Systémů odpružení je na trhu celá řada, ne všechny ale nabízejí skutečně kvalitní jízdní vlastnosti a současně jednoduchou údržbu. Naše technologie Maestro představuje moderní a velmi adaptabilní systém zadního odpružení vhodný pro různé typy kol a terénů i různé jízdní styly. Ovladatelnost, vedení kola přes nerovnosti, komfort, rychlost, jistota – odpružení Maestro významným způsobem zlepšuje celkové jízdní vlastnosti kola a tím i vaše zážitky z jízdy v terénu.

JAK MAESTRO FUNGUJE

Čtyři strategicky umístěné čepy a dvě vahadla společně vytvářejí jeden virtuální (plovoucí) střed otáčení zadní stavby. Díky tomu je neutralizováno působení zadní brzdy a systém je plně aktivní a vysoce citlivý ke všem typům nerovností, a to bez nežádoucího pohupování při šlapání.

Plovoucí střed zvyšuje efektivitu šlapání tím, že působí proti silám šlapání, které by jinak vytvářely pohupování při šlapání (squatting) a zpětný nárazu do pedálů při kompresi tlumiče (tzv. pedal kickback). Díky tomu při jízdě nedochází ke ztrátám energie, a vy tak jedete plynuleji a s mnohem menší námahou.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI SYSTÉMU MAESTRO

Téměř vertikální trajektorie zadního kola a lineární křivka chodu odpružení společně umožňují (při správném nastavení tlumiče), aby odpružení zůstalo maximálně citlivé vůči malým nerovnostem a zároveň dokázalo absorbovat i velké nárazy, a to bez nežádoucího zůstávání ve zdvihu při rychlých opakovaných nárazech nebo při velkých nárazech. A navíc je díky plovoucímu středu otáčení plně aktivní i při silovém šlapání a pod silným brzděním. Výsledkem je lepší kontakt mezi pneumatikami a povrchem – zlepšuje se tím trakce, akcelerace, zatáčení i účinnost brzdění. Jízda v terénu je díky tomu plynulejší, pohodlnější a zábavnější, díky vysoké citlivosti zadního odpružení kolo mnohem lépe jede a stává se celkově ovladatelnějším za všech okolností.

PODROBNÉ VYSVĚTLENÍ

Pokud vás fungování systému Maestro zajímá podrobněji, vysvětlíme vám jeho kinematiku. Podíváme se na unikátní pohyb zadního kola, lineární poměr přepákování, chování zadní stavby při brzdění (anti-rise) a také na ochotu odpružení nehoupat se při šlapání (anti-squat). Všechny tyto parametry jsou specificky navržené tak, aby vám výsledné vlastnosti odpružení Maestro poskytly co nejlepší zážitek z jízdy.

POHYB KOLA / POMĚR PŘEPÁKOVÁNÍ

Když dojde k absorpci nárazu, trajektorie zadní stavby a směr pohybu zadního kola určují, jak se bude systém odpružení chovat. Maestro má téměř svislou, ostře obloukovou trajektorii zadního kola, která je klíčem k celkově vyváženému a aktivnímu projevu celého kola. Odpružení je lineární na začátku chodu pro co největší citlivost a progresivní ke konci chodu díky přirozené charakteristice vzduchového odpružení. Výsledkem je vysoce citlivé a zároveň „bezedné“ odpružení, a to  v celém spektru terénních nerovností.

Anti-Rise

Mnoho systémů odpružení trpí špatným výkonem (tuhnutím nebo ztrátou citlivosti) při použití zadní brzdy. V praxi to znamená, že zadní brzda může někdy tlačit zadní stavbu do zanoření nebo naopak do extenze – což jsou při jízdě náročným terénem nežádoucí vlastnosti. Díky přesně vypočítanému neutrálnímu plovoucímu středu otáčení zůstává systém Maestro vůči brzdění neutrální a vytváří tak vynikající výkon odpružení. Výsledkem je dokonale vyvážené odpružení, které perfektně funguje i v těch nejtěžších sjezdech.

Anti-Squat

Termín anti-squat označuje výkon odpružení při šlapání. Většina systémů odpružení přidává určité množství anti-squatu pro stabilizaci pohybu odpružení při šlapání. Pokud by ho bylo příliš mnoho, odpružení by se při šlapání úplně zablokovalo. Pokud by ho bylo příliš málo, odpružení by se při zrychlení zbytečně pohupovalo, čímž by vás okrádalo o drahocenný výkon. Správné vyvážení je tedy naprosto zásadní. Odpružení Maestro proto využívá vyšší úroveň anti-squatu během počátečních 50 % zdvihu a poté se ve druhé polovině zdvihu vrátí k menšímu anti-squatu. Výsledkem je efektivní platforma odpružení bez pohupování při jízdě hladkým terénem, která zároveň umožňuje neomezené využívání zdvihu při větších nárazech.