Registreer nu jouw Giant fiets voor levenslange garantie.  Registreer nu!

Zorgeloos fietsen vinden wij belangrijk.

Geen enkele fabrikant heeft zo veel ervaring op het gebied van productie als Giant. We zijn voorloper op het gebied van nieuwe technologieën, zoals composite-technologie, compact road design en het overdrive systeem. Innovaties die zich duurzaam hebben bewezen. Met onze jarenlange ervaring maken we onze fietsen veilig en duurzaam, hierdoor kunnen wij jou garantie geven op onze producten.

Bekijk hieronder hoeveel jaar garantie wij aanbieden per onderdeel.

Voorwaarden

VEREISTE MONTAGE BIJ AANKOOP.
Deze garantie is uitsluitend van toepassing op fietsen en frames die nieuw worden aangeschaft bij een erkende Giant/Liv-dealer en die op het moment van aankoop door die dealer worden gemonteerd.

BEPERKTE HERSTELMAATREGELEN
Tenzij anders bepaald, zijn de enige herstelmaatregelen voor de bovenstaande garantie, of een andere impliciete garantie, beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen door onderdelen met een gelijke of hogere waarde naar eigen goeddunken van Giant/Liv. Deze garantie is geldig vanaf de aankoopdatum, is uitsluitend van toepassing op de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. Giant/Liv is in geen geval verantwoordelijk voor enige directe, incidentele of
gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of economisch verlies, ongeacht of dit is gebaseerd op een contract, garantie, nalatigheid, productaansprakelijkheid of enige andere theorie.

UITSLUITINGEN
De bovenstaande garantie of enige impliciete garantie biedt geen dekking voor:
▪ Normale slijtage aan onderdelen zoals banden, kettingen, (schijven), remmen, kabels en tandwielen in situaties waarin geen sprake is van montage- of materiaalgebreken.
▪ Fietsen die niet zijn onderhouden door een erkende Giant/Liv-dealer.
▪ Aanpassingen aan de originele staat.
▪ Gebruik van de fiets voor abnormale, commerciële en/of wedstrijdactiviteiten of voor andere doeleinden dan waarvoor de fiets werd ontworpen.
▪ Schade wegens het niet opvolgen van de gebruikershandleiding.
▪ Schade aan de lak en stickers als gevolg van deelname aan wedstrijden, springen, downhillactiviteiten en/of training voor dergelijke activiteiten of evenementen, of als gevolg van blootstelling van de fiets aan, of met de fiets rijden in zware weers- of andere omstandigheden.
▪ Arbeidskosten voor het vervangen of verwisselen van onderdelen.
Behalve voor zover bepaald in deze garantie en onderhevig aan alle aanvullende garanties, zullen Giant/Liv en diens medewerkers en vertegenwoordigers niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade (inclusief incidentele of gevolgschade en verlies of schade veroorzaakt door nalatigheid of verzuim) voortkomend uit of met betrekking tot enige fiets van Giant/Liv.

Giant/Liv geeft geen enkele andere garantie, expliciet noch impliciet. Alle impliciete garanties,
inclusief garanties op verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn in duur beperkt tot de duur van de bovenstaande expliciete garanties.

Alle claims onder deze garantie moeten worden ingediend via een erkende Giant/Liv-dealer of distributeur. Het aankoopbewijs of enig ander bewijs van de aankoopdatum is vereist voordat
een garantieclaim kan worden verwerkt. Voor claims die worden gedaan buiten het land van aankoop, kunnen kosten en aanvullende beperkingen gelden. De duur en details van de garantie kunnen per type frame en/of per land verschillen. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten, en mogelijk hebt u ook andere rechten, die per locatie kunnen verschillen. Deze garantie is niet van invloed op uw wettelijke rechten. Voor de toepasselijke garantie-informatie voor fietsen uit 2011 en oudere modellen raadpleegt u de gebruikershandleiding of neemt u contact op met Giant/Liv of uw erkende Giant/Liv-dealer.